နတ်ဆိုးများ

“ Demon Cycle” နှင့်ထိုဇာတ်ကောင်များ၊ အရာဝတ္ထုများနှင့်နေရာများသည် Badali လက်ဝတ်ရတနာများကိုလိုင်စင်ယူထားသော Peter V. Brett ၏မူပိုင်ခွင့်အမှတ်တံဆိပ်များဖြစ်သည်။ Lauren K. Cannon မှဒီဇိုင်းပြုလုပ်သောရပ်ကွက်အနုပညာလက်ရာများ။ မူပိုင်ခွင့်© Peter V. Brett ။ မူပိုင်ခွင့်များ။ ။

42 ထုတ်ကုန်

42 ထုတ်ကုန်