STORMLIGHT ARCHIVE® - ရွှေရောင် Badali လက်ဝတ်ရတနာ

STORMLIGHT ARCHIVE® - ရွှေ

Brandon Sanderson ၏ The Stormlight Archive®မှတရားဝင်လိုင်စင်ရလက်ဝတ်ရတနာ

5 ထုတ်ကုန်

5 ထုတ်ကုန်